SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 1223 čj. ČTÚ‑58 237/2020‑610 držitele oprávnění: AWA 1213 s.r.o., se sídlem Doudlebská 1046/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO 027 02 983.

čj. ČTÚ-4 313/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top