SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 800 111 464 čj. 92 826/2009‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑57 652/2014‑610, čj. ČTÚ‑59 579/2014‑610, čj. ČTÚ‑46 945/2019‑610, držitele oprávnění: NN Management Services, s.r.o., se sídlem Nádražní 344/25, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 645 73 729.

čj. ČTÚ-4 107/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top