SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 14 041 čj. 54 585/2009‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑56 714/2014‑610, držitele oprávnění: City taxi s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 00 Praha 4, IČO 264 56 150.

čj. ČTÚ-19 225/2019-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top