SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 800 782 364 čj. ČTÚ‑108 789/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑103 571/2016‑610, držitele oprávnění: ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 614 59 445.

čj. ČTÚ-64 537/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top