SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel

222 760 000 až 222 769 999

272 272 000 až 272 272 999

311 230 000 až 311 236 999

351 160 000 až 351 161 999

351 169 000 až 351 169 999

371 140 000 až 371 141 999

371 149 000 až 371 149 999

381 300 000 až 381 303 999

411 190 000 až 411 192 999

411 198 000 až 411 199 999

461 050 000 až 461 051 999

461 056 000 až 461 056 999

480 020 000 až 480 020 999

480 023 000 až 480 024 999

480 029 000 až 480 029 999

490 510 000 až 490 513 999

511 140 000 až 511 149 999

558 840 000 až 558 849 999

561 030 000 až 561 031 999

561 034 000 až 561 035 999

561 039 000 až 561 039 999

571 160 000 až 571 162 999

571 164 000 až 571 166 999

571 169 000 až 571 169 999

581 030 000 až 581 033 999

581 039 000 až 581 039 999

597 597 000 až 597 597 999

597 689 000 až 597 689 999

598 598 000 až 598 598 999

čj. ČTÚ‑6 452/2018‑610 držitele oprávnění: sipcz.net s.r.o., se sídlem Hlučínská 515/201, Petřkovice, 72529 Ostrava, IČO 293 94 881.

čj. ČTÚ-19 109/2022-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top