SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 910 040 000 až 910 049 999 čj. ČTÚ‑32 637/2018‑610 držitele oprávnění: Emava s.r.o., se sídlem Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava, Slovakia, IČO 482 87 806.

čj. ČTÚ-7 107/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top