SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 910 810 000 až 910 819 999 čj. 2 229/2009‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑187 002/2012‑610, čj. ČTÚ‑64 874/2015‑610, držitele oprávnění: J.S.tel s.r.o., se sídlem Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 289 50 763.

čj. ČTÚ-55 015/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top