SDĚLENÍ o možnosti zapojit se do průzkumu cloud computingu

Česká odborná veřejnost má možnost zapojit se do nově prováděného průzkumu k otázkám cloud computingu. Ten organizuje Evropský telekomunikační standardizační institut (ETSI) v rámci spolupráce s Evropskou komisí, která se týká přípravy standardů pro cloud computing.

První fáze této spolupráce probíhala od roku 2013. Více k tomu zde.

Cílem druhé fáze, která je určena především uživatelům služeb cloud computingu ze všech oborů, je získání zpětných informací, které pomohou stanovit další potřeby a cíle, možné typické scénáře a pomohou určit priority při další tvorbě standardů cloud computingu.

Zájemci mohou vyplnit dotazník na adrese zde.

Případné dotazy a žádosti o informace k uvedenému průzkumu je možné adresovat na: survey.stf486@etsi.org

Top