SDĚLENÍ k výběrovému řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM o opravě zjevné písařské chyby v textu Vyhlášení výběrového řízení:

Český telekomunikační úřad v návaznosti na Vyhlášení výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM, které bylo uveřejněno v částce 5/2009 Telekomunikačního věstníku (dále jen „Vyhlášení“) sděluje, že opravuje zjevnou písařskou chybu v textu Vyhlášení, když v bodě 5 písm. c) je chybně uveden v kmitočtovém úseku (úsek II.) jeho začátek.

Správný text bodu 5 písm. c) Vyhlášení zní:
„c)  Práva k využívání rádiových kmitočtů tak budou rozšířena v těchto kmitočtových úsecích (jsou uváděny okraje kmitočtových kanálů):
  I.  881,9–888,1 / 926,9–933,1 MHz, tj. 2 × 6,2 MHz (dále jen „úsek I.“),
  II. 889,9–890,1 / 934,9–935,1 MHz, tj. 2 × 0,2 MHz (dále jen „úsek II.“).“.

ČTÚ čj. 12 636/2009-613/IV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top