SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,31–455,73 / 461,31–465,73 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu společnosti O2 Czech Republic, a.s. čj. ČTÚ-13 794/2012-613/VII. vyř. ze dne 3. prosince 2012, zahájil přezkoumání práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,31–455,73 / 461,31–465,73 MHz postupem podle § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

čj. ČTÚ-65 183/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top