Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

zájemcům o účast ve výběrovém řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování sítí FWA v pásmu 3,5 GHz v České republice

A. Podání odpovědí na dotazy k Zadávací dokumentaci.

Jednání, jehož účelem je podání odpovědí na dotazy k Zadávací dokumentaci, se v původně ohlášeném termínu, tj. dne 12.9.2002, ze závažných organizačních důvodů nemohlo uskutečnit.

Jednání se uskuteční v náhradním termínu a to dne 17. 9. 2002 v zasedací místnosti Českého telekomunikačního úřadu (Sokolovská 219, Praha 9). Začátek jednání je ve 12.00 hodin. 

Ze strany organizátora se jednání zúčastní zainteresovaní pracovníci Českého telekomunikačního úřadu. Ze strany zájemců o účast ve výběrovém řízení se mohou jednání zúčastnit pouze společnosti, které převzaly Zadávací dokumentaci a zaplatily stanovený účastnický poplatek. Počet účastníků z každé společnosti je omezen na max. tři osoby.

Na jednání nebudou zásadně zodpovídány dotazy na výklad různých ustanovení zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujících vyhlášek ani dotazy týkající se jiných subjektů.

B. Předložení žádostí do výběrového řízení (za účasti notáře).

Termín na předložení žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování sítí FWA v pásmu 3,5 GHz v České republice, je stanoven na 26.9.2002 (viz Zadávací dokumentace). Předkládané žádosti musí být doručeny na Český telekomunikační úřad ve stanovené době tj. od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Ing. Marek Ebert v.r.
ředitel odboru
regulace telekomunikačních sítí a služeb

Soubory
Top