Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě

Český telekomunikační úřad stanovil na základě zmocnění podle § 130 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) „Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě” (dále jen „pravidla”).

Tato pravidla závazným způsobem určují postup Českého telekomunikačního úřadu, veřejnosti, správních úřadů a jiných subjektů při provádění konzultací návrhů opatření obecné povahy, rozhodnutí a jiných úkonů Českého telekomunikačního úřadu podle zákona o elektronických komunikacích. Pravidla byla uveřejněna dne 3. 5. 2005 na elektronické úřední desce Českého telekomunikačního úřadu. Tímto dnem také nabývají účinnosti. Znění pravidel najdete rovněž v rubrice „Opatření ČTÚ”.

Top