OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, zveřejnil v sekci diskusní místo k provedení § 16 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích návrh opatření obecné povahy −; část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 1700−;1900 MHz.

čj. ČTÚ-21 152/2015-605
odbor mezinárodních vztahů

Top