OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, zveřejnil v sekci diskusní místo k provedení § 16 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz.

čj. ČTÚ-74 158/2012-605
odbor mezinárodních vztahů

Top