OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě zveřejnil v sekci Diskusní místo k provedení § 49 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích návrh opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona.

ČTÚ čj. 44 424/2009-611
odbor ekonomické regulace

Top