OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č A/8/XX.2015 Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2015-Y, trhu – č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.

Návrh OOP č. A/8/XX.2015-Y je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu v sekci Diskusní místo.

čj. ČTÚ-52 293/2015-611
odbor ekonomické regulace

Top