OZNÁMENÍ o zveřejnění elektronického dotazníku CEPT/ECC/WGFM pro národní regulátory a dotčené subjekty v oblasti rádiového spektra a leteckých předpisů pro civilní bezpilotní letadla a systémy a létající modely (včetně hraček)

Český telekomunikační úřad touto formou informuje odbornou i laickou veřejnost o možnosti vyjádřit se prostřednictvím elektronického dotazníku k problematice provozování bezpilotních prostředků.
Elektronický dotazník obsahuje dvě části. První část (Part 1) se týká regulace v oblasti rádiového spektra a je určena pro vyplnění jednotlivými úřady z členských zemí CEPT. Druhá část (Part 2) se týká regulace v oblasti letectví a je určena k vyplnění uživateli bezpilotních letadel a systémů a leteckých modelů, manažery v oblasti leteckého provozu, výrobci a prodejci a dalšími dotčenými subjekty, jako jsou akademičtí pracovníci apod.
Český telekomunikační úřad vyzývá odbornou veřejnost k vyplnění otázek č. 8 až 12 do 30. září 2015. Elektronický dotazník je umístěn na stránkách výboru pro elektronické komunikace CEPT.
Kontakt pro případné dotazy: zidekp@ctu.cz

čj. ČTÚ-44 010/2015-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top