OZNÁMENÍ o změně správních poplatků

Český telekomunikační řad oznamuje, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v aktuálním znění, se s účinností od 1. 9. 2016 vybírá správní poplatek ve výši 600 Kč za podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti, včetně vydání průkazu odborné způsobilosti.

Top