OZNÁMENÍ o termínu potvrzení žadatelů, kteří splnili podmínky účasti ve Výběrovém řízení

Český telekomunikační úřad oznamuje, že vzhledem k tomu, že dosud nedokončil hodnocení žádostí do výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, provede potvrzení žadatelů, kteří splnili podmínky účasti ve Výběrovém řízení, v týdnu od 22. května 2017. Následně ČTÚ zveřejní upřesněný harmonogram výběrového řízení.

čj. ČTÚ-1/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top