Opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení.

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení, ve znění opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/8/07.2011-11.

 

 

 

Top