Opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.

 

 

 

Top