Odborná konzultace Metodika měření datových parametrů v mobilních sítích

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) oslovil v únoru 2017 odbornou veřejnost s žádostí o konzultaci k materiálu „Metodika měření datových parametrů v mobilních sítích ver. 2.1. Obdržené připomínky byly posouzeny a jejich vypořádání je uvedeno v přiložené tabulce. 

Předkládaný materiál bude po zapracování připomínek sloužit jako interní metodický postup, podle kterého bude prováděno měření a kontrola vybraných datových parametrů v mobilních radiokomunikačních sítí a to zejména při vyřizování podnětů a stížností koncových uživatelů služby přístupu k síti Internet.

Top