O otevřených datech ČTÚ

Český telekomunikační úřad (dál jen „ČTÚ“) deklaroval mj. v Tiskové zprávě z 5. listopadu 2013 přijetí principu otevřených dat. ČTÚ plní své sliby a zpřístupňuje první datové sady, které naplňují atributy otevřených dat:

 • snadno dostupná,
 • opatřená strukturovaným popisem,
 • strojově čitelná,
 • používající standardy s volně dostupnou specifikací,
 • zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení.

Data dostupná v Katalogu otevřených dat ČTÚ je možné:

 • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,
 • využívat a citovat,
 • využívat komerčně,

více viz Podmínky užití otevřených dat ČTÚ.

V současné době ČTÚ připravuje další otevřené datové sady, které zveřejní do konce roku 2015, např.:

 • zdrojová data aplikace SPEKTRUM (více viz spektrum.ctu.cz),
 • data o kontrolách a pokutách,
 • evidence veřejných zakázek,
 • evidence smluv a objednávek.

4. 3. 2015 | Kontakt

Top