Návrhy prováděcích předpisů k ZoEK (III. část) - vypořádání

Český telekomunikační úřad oznamuje, že dne 29. 3. 2005 bylo ve shodě s uveřejněným záměrem ukončeno připomínkové řízení se širokou veřejností ve věci následujících návrhů prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že dne 29. 3. 2005 bylo ve shodě s uveřejněným záměrem ukončeno připomínkové řízení se širokou veřejností ve věci následujících návrhů prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“):

  1. vyhláška dle § 40 odst. 7 ZoEK a
  2. vyhláška dle § 53 odst. 4 ZoEK.

Úplná znění návrhů těchto předpisů se zapracováním změn vzešlých z připomínek uplatněných ve stanovené lhůtě v rámci tohoto připomínkového řízení jsou připojena níže, stejně jako tabulkový přehled jejich vypořádání.

Pro úplnost Úřad uvádí, že předmětné návrhy prováděcích předpisů, v uveřejňovaném znění, byly dne 5. 4. 2005 předány v elektronické podobě k dalšímu řízení Ministerstvu informatiky.“.

Soubory ke stažení
Top