Návrh síťového plánu signalizace veřejných telekomunikačních sítí poskytujících veřejně dostupnou telefonní službu

Český telekomunikační úřad předkládá k připomínkám návrh síťového plánu veřejných telekomunikačních sítí. Český telekomunikační úřad tímto vyzývá odbornou veřejnost, aby ve lhůtě 60 dnů od zveřejnění v Telekomunikačním věstníku dne 20. 4. 2004 uplatnila k předloženému návrhu své připomínky. Prodloužená lhůta pro připomínky byla stanovena s ohledem na složitost a technickou náročnost síťového plánu.

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
Praha dne 31.března 2004
Č.j. 5469/04 – 612

Český telekomunikační úřad předkládá k připomínkám návrh síťového plánu veřejných telekomunikačních sítí. Český telekomunikační úřad tímto vyzývá odbornou veřejnost, aby ve lhůtě 60 dnů od zveřejnění v Telekomunikačním věstníku dne 20. 4. 2004 uplatnila k předloženému návrhu své připomínky. Prodloužená lhůta pro připomínky byla stanovena s ohledem na složitost a technickou náročnost síťového plánu. Připomínky lze zaslat prostřednictvím redakční rady nebo na e-mail podatelna@ctu.cz.

Plné znění naleznete v připojených PDF dokumentech. 

Soubory ke stažení
Top