Monitorovací zpráva č. 8/2021: novela zákona o elektronických komunikacích pomáhá spotřebitelům; problémy s příjmem DVB-T2 mohou mít na svědomí nekvalitní antény

Praha, 17. srpna 2021 – V srpnové monitorovací zprávě přinášíme článek s argumenty, proč by měla být přijata novela zákona o elektronických komunikacích ve verzi schválené poslaneckou sněmovnou. ​Podrobně se také věnujeme problémům s příjmem signálu DVB-T2 – na vině jsou často nekvalitní antény.

Jak jsme již informovali v minulé tiskové zprávě, Senát ČR se rozhodl vrátit novelu zákona o elektronických komunikacích k opětovnému sněmovnímu projednání s pozměňovacími návrhy. Cílem jednoho z nich je snaha zcela vypustit přísnější pravidla pro telemarketing a zachovat tak stávající praxi, která ovšem dle Úřadu neprospívá spotřebitelům. V monitorovací zprávě odpovídáme na některé časté dotazy a reagujeme na zbytečné obavy.

S přechodem na nový systém televizního pozemního vysílání DVB-T2 se množí stížnosti na kvalitu televizního příjmu. Při místním šetření ale technici ČTÚ často narazí na problém v anténě nebo přijímací soustavě (rozvod, zesilovače a další) v místech, kde je televizní příjem DVB-T2 signálu jinak bezproblémový.  Právě nevhodná anténa tak často bývá zdrojem problémů s příjmem i výpadků signálu, nebo příjem dokonce úplně znemožňuje. Přinášíme osvětový článek s příklady vhodných i nevhodných antén pro příjem signálu v novém formátu.

V přehledu stížností za II. čtvrtletí 2021 evidujeme zvýšený počet stížností právě na oblast nevyžádaného nabízení reklamy v rozporu se zákonem, čemuž se věnujeme i v úvodním článku. To dokládá, že po novele zákona o elektronických komunikacích ve sněmovní verzi je ze strany spotřebitelů poptávka. V rámci přehledu stížností přinášíme i srovnání způsobů, jakými se veřejnost může na ČTÚ obracet (dotazy vs. námitky či stížnosti) a popisujeme výhody jednotlivých druhů podání.

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

Top