Evropská komise

Vznik

Po ustanovení nové EK v listopadu 2014 byl jmenován Komisařem pro Digitální ekonomiku a společnost  komisař Günther H. Oettinger. Odpovědností za elektronické komunikace bylo pověřeno Generální ředitelství pro Komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT), které nahradilo v roce 2012 bývalé Generálního ředitelství pro informační společnost a média (DG INFSO).

Cíle

Generální ředitelství pro Komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) zastřešuje celou digitální agendu, která patří mezi priority současné EK. Hlavním cílem je vytvořit Jednotný digitální trh (Digital Single Market - DSM), který by přispěl k odstranění regulačních bariér a zvýšení ekonomické prosperity EU tak, že bude garantovat nejen volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, ale také nepřetržitý přístup a možnost provádět online aktivity v rámci podmínek spravedlivé hospodářské soutěže, bez ohledu na národnost či místo bydliště, s vysokou úrovní ochrany spotřebitele i ochrany dat.

DG CONNECT každoročně připravuje řadu srovnávacích studií k implemetaci Regulačního rámce a DSM v jednotlivých členských státech i za celou EU, zejména Digital Agenda Scoreboard, kde lze najít profily jednotlivých zemí, grafy, studie, zprávy, srovnávací tabulky z  příslušné oblasti elektronických komunikací.

domovská stránka: https://ec.europa.eu/digital-single-market/dg-connect

Poradní výbory:

V legislativní činnosti má EK k dispozici poradní výbory, kde relevantní pro sektor elektronických komunikací jsou Komunikační výbor COCOM (Communication Committee), Výbor pro rádiové spektrum RSC (Radio Spectrum Committee), Výboru pro posuzování shody a kontrolu trhu telekomunikačních zařízení TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee), Evropské fórum  EFMS (European Forum for Member States on public policies for security and resilience in the context of Critical Information Infrastructure Protection) a Výbor pro poštovní směrnice (Postal Directive Committee).

Top