Evropská komise

Vznik

Po ustanovení nové EK v listopadu 2019 byl jmenován Komisařem pro Vnitřní trh, kam je zařazena Digitální ekonomika a společnost, komisař Thierry Breton. Odpovědností za elektronické komunikace bylo pověřeno Generální ředitelství pro Komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT), které nahradilo v roce 2012 bývalé Generální ředitelství pro informační společnost a média (DG INFSO).

Cíle

Generální ředitelství pro Komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) zastřešuje celou digitální agendu, která patří mezi priority současné EK. Hlavním strategickým cílem je formovat digitální budoucnost Evropy (Shaping Europe´s digital future). Součástí strategie EK pro digitální ekonomiku je také Bílá kniha k umělé inteligenci a Evropská datová strategie. V nadcházejících pěti letech se EK zaměří na 3 klíčové priority: (1) technologie ve prospěch lidí, (2) spravedlivá a konkurenceschopná ekonomika a (3) otevřená, demokratická a udržitelná společnost.

Poradní výbory:

V legislativní činnosti má EK k dispozici poradní výbory, kde relevantní pro sektor elektronických komunikací jsou Komunikační výbor COCOM (Communication Committee), Výbor pro rádiové spektrum RSC (Radio Spectrum Committee), Výboru pro posuzování shody a kontrolu trhu telekomunikačních zařízení TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee), Evropské fórum  EFMS (European Forum for Member States on public policies for security and resilience in the context of Critical Information Infrastructure Protection) a Výbor pro poštovní směrnice (Postal Directive Committee).

Top