Kmitočtová tabulka

Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

vydaný vyhláškou 105/2010 Sb., podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, k provedení § 16 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

Vyhláška je národní aplikací Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie a stanoví kmitočtová pásma pro jednotlivé radiokomunikační služby a rádiová zařízení, obecné podmínky pro využívání kmitočtů, přejímá pojmy a definice stanovené v Radiokomunikačním řádu a změny přijaté na Světové radiokomunikační konferenci Mezinárodní telekomunikační unie v roce 2007.

Dále plán stanoví technické vlastnosti vysílacích zařízení, postupy přidělování kmitočtů, vztahy mezi jednotlivými kategoriemi přidělení kmitočtových pásem radiokomunikačním službám a národní kmitočtovou tabulku přidělení pro Českou republiku.

Plné znění naleznete v připojeném PDF dokumentu.

 

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 2. dubna 2010 o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem, uveřejněné v částce 38 Sbírky zákonů pod číslem 105/2010 Sb.


Přehledné informace o rozdělení rádiových kmitočtů a využívání jednotlivých kmitočtových pásem najdete na adrese:

 

 

Top