INFORMACE o odložení zveřejnění zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval a předseda Rady ČTÚ dne 26. 4. 2013 schválil zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „zpráva“).

Vzhledem k tomu, že zpráva obsahuje i informace, které ČTÚ zahrnul do materiálu, kterým na základě úkolu dle usnesení vlády č. 22 ze dne 9. ledna 2013 podává souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích výběrového řízení (aukce) vládě České republiky, bude zpráva zveřejněna bezprostředně po projednání uvedeného materiálu vládou České republiky.

čj. ČTÚ-120 780/2012-613/XLVI. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top