Informace o hospodaření s účtem univerzální služby v roce 2004

Český telekomunikační úřad v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů zřídil v roce 2002 účet univerzální služby k úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2001.

Účet univerzální služby zřídil Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů (dále jen „zákon o telekomunikacích“) v roce 2002 k úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2001.

Zúčtování prokazatelné ztráty se provádí po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo ke vzniku prokazatelné ztráty, a to na základě auditované účetní závěrky a oddělené účetní evidence. Výpočet prokazatelné ztráty předkládá poskytovatel univerzální služby Úřadu v termínu do 30.6. následujícího roku.

Plné znění naleznete v připojeném PDF dokumentu. 

Soubory ke stažení
Top