EFIS — informační systém o kmitočtovém spektru ECO

Evropský komunikační úřad ECO (European Communication Office), který je součástí Konference evropských správ pošt a telekomunikací CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), provozuje informační systém o kmitočtovém spektru EFIS. Tento systém je informačním portálem k národním informacím o využití rádiového spektra především v zemích CEPT/EU. Správa i struktura informací uveřejňovaných v EFIS se řídí zněním dokumentu ECC/DEC/(01)03 (ECC Decision on EFIS) v souladu s účinností rozhodnutí Evropské komise o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství (EC Decision 2007/344/EC), podle kterého členské státy Společenství zveřejňují a aktualizují stanovené informace o rádiovém spektru v systému EFIS.

Systém EFIS:

  • umožňuje vyhledání a porovnání přidělení radiokomunikačním službám a informací o využívání kmitočtových pásem v jednotlivých členských státech CEPT,
  • odkazuje na rozhodnutí, doporučení a další dokumenty CEPT, týkající se kmitočtových pásem,
  • poskytuje informace o rádiových rozhraních a právech na užití rádiového spektra včetně jejich obchodovatelnosti.
Top