Diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
12. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.
11. 7. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě systémy P–MP společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
26. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz
26. 6. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti

Uzavřené veřejné konzultace

20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti T-Systems PragoNet, a.s., se sídlem Kor
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Přemyslovská
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benedikstká 2/6
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákla
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám.
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Czech On Line, a.s., se sídlem U náklad
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti BT Limited, organizační složka, se sídl
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olš
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036,
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na trhu č. 9
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Vodafone Czech Repub
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na trhu č
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti T-Mobile Czech Repub
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Czech On Line, a.s.,
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti TISCALI Telekomunika
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti T-Systems PragoNet
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti BT Limited, organiza
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti GTS NOVE
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti ETEL, s.r.o., se s
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech
17. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 404 040
17. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 180
30. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 538 538
30. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 484 484
29. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 004 004, 844 414 414 a 844 864 864
29. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 812
26. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2007-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO R/12/08.2005-34 k využívání rádiových
14. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty
9. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 811 811 811 a 836 836 836
7. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 726
7. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 600
27. 2. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 909 090
2. 2. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 654 321, 800 235 235, 800 833 833, 800 811 811 a 800 911 911
29. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 120 120, 822 200 200, 822 150 150 a 822 102 102
23. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 222 555
23. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 345 345
12. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
12. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních infor
11. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 802 802, 822 832 832, 822 922 922
2. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 656 656
2. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 101 010
27. 12. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/22/XX.2007-Y k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém
27. 12. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 030 303
22. 12. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 87,5-146 MHz
4. 12. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX/2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro real
30. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 333 444, 822 777 888, 822 888 999
24. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 712 712

Stránky

Top