Boj proti korupci

„Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.“

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022

Oznamování protiprávního jednání

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) naplňuje nařízení vlády o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání

V ČTÚ byla zajištěna organizační opatření související s oznamováním protiprávního jednání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing).

V souladu s § 2 výše uvedeného nařízení, určil předseda Rady ČTÚ státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“). Funkci prošetřovatele v ČTÚ bude plnit Mgr. Šárka Němečková, ředitelka odboru legislativního a právního. V době její nepřítomnosti ji bude zastupovat Mgr. Marek Beran, vedoucí oddělení legislativního.

Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě. Oznámení je možné vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena nápisem „Oznámení o protiprávním jednání. Schránka je určena pouze pro příjem oznámení o protiprávním jednání v ČTÚ podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“ a je umístěna na budově sídla ČTÚ (Sokolovská 219, Praha 9), cca 3 metry od hlavního vstupu z ulice Bratří Dohalských. Schránka je umístěna tak, aby minimalizovala možnost odhalení totožnosti oznamovatele.

Oznámení je také možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu korupce@ctu.cz. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

Protikorupční program ČTÚ

Top