Boj proti korupci

Poslední aktualizace provedena dne: 02.02.2023

„Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.“

Oznamování protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) naplňuje jak nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing), tak doposud netransponovanou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V ČTÚ byl vytvořen vnitřní oznamovací systém a zajištěna následující organizační opatření související s výše uvedenými právními předpisy.

Předsedkyně Rady ČTÚ pověřila státního zaměstnance, který přijímá oznámení, prošetřuje a vyřizuje v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“ nebo „pověřená osoba“). Funkci prošetřovatele a prověřené osoby v ČTÚ plní Mgr. Šárka Němečková, ředitelka odboru legislativního a právního (tel.: 224 004 620; e-mail: nemeckovas@ctu.cz). V době její nepřítomnosti ji bude zastupovat Mgr. Marek Beran, vedoucí oddělení legislativního (tel.: 224 004 724; e-mail: beranm@ctu.cz).

Oznámení je možné zaslat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu korupce@ctu.cz nebo učinit ústně prošetřovateli / pověřené osobě.

Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě. Oznámení je možné vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena nápisem „Oznámení o protiprávním jednání. Schránka je určena pouze pro příjem oznámení o protiprávním jednání v ČTÚ podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019“ a je umístěna na budově sídla ČTÚ (Sokolovská 219, Praha 9), cca 3 metry od hlavního vstupu z ulice Bratří Dohalských. Schránka je umístěna tak, aby minimalizovala možnost odhalení totožnosti oznamovatele. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

Protikorupční program ČTÚ

Soubory ke stažení

Externí členové

Soubory ke stažení
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2022 346 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2022 466 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2021 477 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2021 477 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2020 459 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2020 383 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2019 516 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2019 453 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2018 459 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2018 458 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2017 248 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2017 537 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2016 215 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2016 214 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2015 370 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2015 280 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2014 280 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2014 278 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2013 278 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2013 274 kB

Externí subjekty

Soubory ke stažení
Top