Návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz

V návaznosti na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2017/899 ze dne 17. května 2017 bude ke 30. červnu 2020 uvolněno kmitočtové pásmo 694-790 MHz (dále jen „pásmo 700 MHz“) pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací.

Pro zajištění maximální transparentnosti připravovaného výběrového řízení v kmitočtovém pásmu 700 MHz připravil Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) návrh základních principů tohoto výběrového řízení.

ČTÚ vyzývá všechny dotčené subjekty, aby svá stanoviska nebo připomínky k navrženým principům předložily v termínu do 15. června 2018 na elektronickou adresu aukce@ctu.cz.

ČTÚ zamýšlí k projednání obdržených připomínek k tomuto návrhu základních principů uspořádat pracovní jednání (workshop) s odbornou veřejností. Termín a místo konání ČTÚ oznámí na svém webu.

Praha 1. června 2018
Čj.: ČTÚ-30 453/2018-613

Soubory ke stažení
Top