Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz

Český telekomunikační úřad zveřejňuje v souladu s kapitolou 3, písm. e) Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz zveřejněného dne 27. března 2017 pod čj. ČTÚ-1/2017-613 (dále jen „Vyhlášení“) odpovědi na obdržené otázky k textu Vyhlášení.

čj. ČTÚ-1/2017-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top