2. ERGP Stakeholder Forum řešilo svoji novou strategii a řadu výzev z oblasti regulace poštovních služeb

V pořadí již druhého otevřeného fóra Skupiny evropských regulátorů v sektoru poštovních služeb (ERGP), které se konalo 18. září 2019 v Bruselu, se zúčastnilo přes 200 účastníků trhu. Diskuse se zaměřila na výzvy, kterým poštovní sektor čelí v Evropě i po celém světě, a na způsoby, jak by měli regulátoři poštovních služeb výzvy překonat. Prioritou ERGP je dialog s protějšky a odpovědnými orgány v oblasti regulace poštovního sektoru z celého světa. Účastníci vyslechli různé perspektivy a zkušenosti s regulací ze zemí mimo Evropu, konkrétně ze Spojených států amerických a z Číny.

Viceprezident řeckého regulačního úřadu EETT Spyros Pantelis, který se v roce 2020 ujme úřadu předsedy ERGP, představil pracovní program ERPG pro rok 2020, který je nyní otevřen k veřejné konzultaci do 27. září. Na fóru byla také představena a projednána střednědobá strategie ERGP pro období 2020 – 2022.

Člen výkonného výboru belgického regulačního úřadu BIPT a končící předseda ERGP Jack Hamande moderoval panel „Poštovní regulace? Jaká poštovní regulace.“ Tento panel měl za úkol posbírat zkušenostmi prověřené názory, jaké regulování trhu v oblasti poštovních služeb je zapotřebí z pohledu dokumentu Postoj k revizi regulačního rámce, který byl nedávno publikován.

Generální ředitel DG GROW Evropské komise Timo Pesonen zdůraznil, že prioritou Evropské komise pro budoucnost poštovního sektoru je spolupracovat se všemi investory na implementaci regulace služby přeshraničního doručování balíků a na revizi směrnice o poštovních službách 97/67/EC.

Příchod nových hráčů na trhu E-commerce nabízí spotřebitelům nové možnosti. Přináší však i nové výzvy pro regulaci, jak se ukázalo na panelu s názvem „Jak E-commerce ovlivňuje poštovní trh a regulaci?“ Poštovní trh je součástí jednotného digitálního trhu. Regulace trhu poštovních služeb, e-commerce a digitálních služeb by tedy měla být prováděna tak, aby nebránila vzniku inovativních řešení, byl zajištěn přístup k těmto službám a naplňovány potřeby spotřebitelů.

Z diskuse účastníků panelu „Mezinárodní poštovní trh: Regulovat či ne?“ vyplynulo, že záležitosti pošt se globalizovaly a rozhodnutí přijatá na národní úrovni jsou provázána s rozhodnutími jiných regulátorů. V pozadí diskuse stál nadcházející Mimořádný kongres UPU, možné zrušení členství USA v této organizaci a návrhy na revizi systému terminálních poplatků. Generální ředitel UPU Bishair Hussein apeloval na evropské státy, aby na kongres přijížděly s pozitivním postojem k řešení všech výzev.

Předseda portugalského regulačního úřadu ANACOM a bývalý předseda ERGP João Cadete de Matos zdůraznil nepostradatelnost ERGP pro regulaci poštovního sektoru EU a její vysokou odbornost. Fórum, které umožňuje regulátorům i zástupcům e-commerce, poštovního a digitálního sektoru se pravidelně setkávat, tak podle něj získává klíčový význam.

Kancelář ERGP je možné kontaktovat na adrese GROW-ERGP@ec.europa.eu.

Top