Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 549, zobrazuji 1 - 10

19.12.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2014

Praha, 19. prosince 2014 – Česká pošta neuspěla s opravným prostředkem proti rozhodnutí o uložení pokuty 607.100 korun kvůli nezajištění dostupnosti poštovních služeb u 24 svých poboček. Ty nebyly pro veřejnost otevřeny 15 hodin v týdnu, který má pět pracovních dnů. Rozhodnutí je pravomocné. Český telekomunikační úřad o tom informuje v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 11/2014.

více


19.12.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2014

Praha, 19. prosince 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu po ukončení procesu notifikace ze strany Evropské komise rozhodla o vydání analýzy trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). ČTÚ tím jako jeden z mála evropských regulátorů dokončil třetí kolo analýz trhů z předchozího Doporučení o relevantních trzích.

více


9.12.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ spustil mapu pokrytí mobilním broadbandem

Praha, 9. prosince 2014 – Český telekomunikační úřad zveřejnil mapu pokrytí České republiky vysokorychlostním mobilním internetem. Aplikace na stránce lte.ctu.cz/pokryti zohledňuje nejen sítě LTE spuštěné na kmitočtech z loňské aukce, ale i na kmitočtových přídělech udělených v dřívější době.

více


5.12.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 49. týdnu 2014

Praha, 5. prosince 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu veřejných telefonních automatů i v následujících třech letech. Součástí rozhodnutí je seznam telefonních automatů, které jsou do univerzální služby začleněny. I v příštím roce platí, že telefonní automaty budou v režimu univerzální služby – stejně jako letos – ve všech obcích do dvou tisíc obyvatel bez výjimky, do pěti tisíc obyvatel za předpokladu, že tato lokalita není pokryta dostatečně silným signálem GSM alespoň dvou mobilních operátorů.

více


28.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 48. týdnu 2014

Praha, 28. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh nového opatření obecné povahy, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. V návrhu je zohledněno nové Doporučení Evropské komise ze dne 9. října o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante.

více


27.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Další informační systémy ČTÚ se připojí na základní registry

Praha, 27. listopadu 2014 – S cílem snížit administrativní zátěž pro občany a podnikatele pokračuje Český telekomunikační úřad v realizaci projektu Napojení needitačních agendových informačních systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů. Projekt je financovaný z prostředků Evropské unie z Integrovaného operačního programu.

více


21.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 47. týdnu 2014

Praha, 21. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantních trzích č. 4 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a souhlasila se zahájením správního řízení.

více


14.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2014

Praha, 14. listopadu 2014 – Vznik nároku na smluvní pokutu není možné vázat na výkon práva (ukončení smluvního vztahu výpovědí). Vyplývá to z rozhodovací praxe ČTÚ, o níž Český telekomunikační úřad detailně informuje v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 10/2014. Úřad v daném v rozhodnutí uzavřel, že smluvní pokutu lze sjednat jen pro případ porušení smluvní povinnosti.

více


7.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 45. týdnu 2014

Praha, 7. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala vypořádání připomínek k záměru ČTÚ uložit v rámci univerzální služby dílčí službu zvláštních koncových zařízení. Služba usnadňuje přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenně s ostatními uživateli.

více


31.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 44. týdnu 2014

Praha, 31. října 2014 – Český telekomunikační úřad zahájil správní řízení se společností Vodafone pro podezření z uplatňování agresivní obchodní praktiky a dále správní řízení o uložení povinnosti změnit smlouvu tak, aby nabídka byla v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Obě řízení se týkají zavedení služby „Data nad rámec balíčků“, která byla automaticky aktivována všem účastníkům s datovým tarifem. Automatická aktivace je přitom postavena na principu, že spotřebiteli je dodána a účtována služba, kterou si sám předem aktivně neobjednal.

více