Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 582, zobrazuji 1 - 10

21.5.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 21. týdnu 2015

Praha, 21. května 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu vyslovila souhlas s návrhem rozhodnutí o stanovení ceny O2 Czech Republic a.s. jako podniku s významnou tržní silou na trhu č. 4 (Velkoobchodní přístup k infrastruktuře sítě, včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení, v pevném místě). Materiál ČTÚ předloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

více


15.5.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 20. týdnu 2015

Praha, 15. května 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 6 (Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity) v Segmentu A, který zahrnuje velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí nepřevyšující 2 Mbit/s (2048 kbit/s) bez ohledu na použité přenosové prostředky signálu.

více


13.5.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za duben 2015

Praha, 13. května 2015 – I živnostník může uzavřít účastnickou smlouvu jako spotřebitel. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu, o kterém informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva č. 4/2015. Podle verdiktu sama skutečnost, že účastník při uzavírání smlouvy vystupuje také jako fyzická osoba podnikající a uvede kromě svého rodného čísla i IČO, nutně neznamená, že mu má být odepřena ochrana přiznaná spotřebitelům. Rozhodnutí je opřeno mimo jiné i o judikaturu Ústavního soudu.

více


12.5.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Vyjádření ČTÚ k omezení služeb virtuálního operátora Adagio Mobile

Praha, 12. května 2015 – Zákazníci virtuálního operátora Adagio Mobile jsou již několikátým dnem bez možnosti se ze svých čísel dovolat či odeslat textové zprávy. Statutární zástupce společnosti ADAGIO MOBILE, s.r.o., se na ČTÚ obrátil s žádostí o dočasné přerušení činnosti k 5. květnu 2015 a současně omezil poskytování mobilních služeb svým zákazníkům, kteří tak mohou hovory a textové zprávy pouze přijímat.

více


11.5.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2014

Praha, 11. května 2015 – Český telekomunikační úřad zveřejnil Výroční zprávu za rok 2014. Shrnuje v ní aktuální změny a trendy na trhu elektronických komunikací v uplynulém roce, tedy především zahájení výstavby mobilních sítí nové generace (LTE) a vstup dalších mobilních virtuálních operátorů na trh.

více


30.4.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 18. týdnu 2015

Praha, 30. dubna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila po ukončení konzultace k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. poskytovat službu přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě s využitím speciálních koncových telekomunikačních zařízení s odesláním materiálu ke konzultaci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

více


30.4.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ propojil své informační systémy se základními registry

Praha, 30. dubna 2015 – Český telekomunikační úřad dokončil projekt „Napojení needitačních agendových systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů“. Úřad od toho očekává úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele. Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie z Integrovaného operačního programu prošel úspěšným testováním a všechny dílčí části tak mohly být převedeny do produkčního prostředí.

více


24.4.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 17. týdnu 2015

Praha, 24. dubna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se na svém zasedání v 17. týdnu seznámila s prezentací společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., k problematice virtuálních mobilních operátorů a jejich fungování na velkoobchodní úrovni.

více


21.4.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Operátoři předali ČTÚ výkaz o poskytnutých provozních a lokalizačních údajích

Praha, 21. dubna 2015 – Mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům celkem ve 214 705 případech. Ve 3 040 případech naopak údaje poskytnuty nebyly. Vyplývá to ze sběru dat od podnikatelských subjektů, který podle zákona operátoři Českému telekomunikačnímu úřadu na elektronických formulářích souhrnně zasílají. Úřad evidenci za ČR předává Evropské komisi.

více


16.4.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za březen 2015

Praha, 16. dubna 2015 – Český telekomunikační úřad po novelizaci zákona o elektronických komunikacích prověřil smluvní podmínky dvanácti poskytovatelů služeb elektronických komunikací s největším počtem účastníků. O výsledcích analýzy informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ č. 3/2015.

více