Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 602, zobrazuji 1 - 10

4.9.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 36. týdnu 2015

Praha, 4. září 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu po dokončení veřejné konzultace rozhodla o vydání opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/09.2015-6 pro kmitočtové pásmo 146 – 174 MHz. Během veřejné konzultace ČTÚ k návrhu neobdržel žádné připomínky. Opatření zohledňuje přechod na harmonizované využití rádiového spektra a úpravu termínu, do kterého je možné v pozemní pohyblivé službě přechodně využívat rádiové kmitočty podle původních podmínek.

více


24.8.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ rozšířil interaktivní mapu využití spektra o otevřená data

Praha, 24. srpna 2015 – Český telekomunikační úřad uvolnil zdrojová data k aplikaci interaktivní mapy využití rádiového spektra. Podklady ve formátu otevřených dat mohou zájemci využít k tvorbě vlastních zajímavých aplikací. Současně ČTÚ zpřístupnil web spektrum.ctu.cz i v anglické verzi.

více


14.8.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2015

Praha, 14. srpna 2015 – Společnost UPC neuspěla se správní žalobou proti pravomocnému rozhodnutí ČTÚ o uložení pokuty 1 milion korun za nesplnění informační povinnosti. Případu se věnuje dnes vydaná červencová monitorovací zpráva ČTÚ. UPC v květnu 2012 zvýšilo cenu za používání modemu, začalo požadovat platbu za využití set-top-boxu a zdražilo měsíční cenu za poskytování internetu, aniž by své zákazníky informovalo o jejich právu ukončit smlouvu bez sankce ke dni nabytí účinnosti této změny.

více


13.8.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Trh mobilní hlasové originace neprošel testem tří kritérií

Praha, 13. srpna 2015 – Velkoobchodní trh mobilní hlasové originace, vymezený úřadem v roce 2012, dnes již neprošel testem tří kritérií a nelze jej proto dál považovat za relevantní trh. Vyplývá to z návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 (přístup a původ volání /originace/ ve veřejných mobilních telefonních sítích), který ČTÚ předložil do veřejné konzultace.

více


31.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 31. týdnu 2015

Praha, 31. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání schválila návrh změny vyhlášky o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních značek a kódů. Návrh nyní postoupí Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR k dalšímu legislativnímu procesu.

více


24.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Nahlásit problémy s příjmem TV signálu lze i přes nový zjednodušený formulář

Praha, 24. července 2015 – Český telekomunikační úřad ještě více usnadnil nahlášení potíží s televizním signálem. K těm ve zcela výjimečných případech může docházet v souvislosti se spouštěním sítí LTE. Nově je k dispozici zjednodušený interaktivní PDF formulář, který tak doplňuje dosud existující prostředky pro hlášení rušení televizního signálu.

více


17.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 29. týdnu 2015

Praha, 17. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na úvod svého zasedání jednala se zástupci představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). ČTÚ zástupce APMS informoval o zamýšlené legislativní úpravě zákona o elektronických komunikacích v otázce přenositelnosti mobilních telefonních čísel.

více


16.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za červen 2015

Praha, 16. července 2015 – Český telekomunikační úřad udělil letos dosud nejvyšší pokutu 9 a půl milionu korun. Potrestal tak provozovatele služeb Skylink a CS Link, obchodní společnost M7 Group S.A. se sídlem v Lucembursku za nesplněnou zákonnou povinnost oznámit ČTÚ zahájení výkonu komunikační činnosti. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2015.

více


3.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 27. týdnu 2015

Praha, 3. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrhy trojice rozhodnutí, kterými mají být společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), jako podniku s významnou tržní silou, uloženy povinnosti na trzích č. 4, 5 a 6. Jde o povinnosti umožnit přístup ke specifickým síťovým prvkům, povinnost průhlednosti, nediskriminace a povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů. Dokumenty budou zaslány k notifikaci Evropské komisi.

více


26.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 26. týdnu 2015

Praha, 26. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra PV-P/7 pro kmitočtové pásmo 2,7 až 4,2 GHz a PV-P/12 pro kmitočtové pásmo 1,7 až 1,9 GHz. Obě rozhodnutí úřad publikuje v Telekomunikačním věstníku.

více