Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 614, zobrazuji 1 - 10

27.11.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
V Ženevě skončila Světová radiokomunikační konference (WRC-15)

Praha, 27. listopadu 2015 – Světová radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) úspěšně projednala body svého programu, které připravila konference předchozí (WRC-12). Hlavní úlohou radiokomunikačních konferencí je zejména vytvářet podmínky pro uplatnění nových technologií a služeb aktualizací pravidel, které státy používají při pokrývání svých potřeb ve využívání rádiového spektra a kterými se řídí jejich vzájemné postupy.

více


13.11.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2015

Praha, 13. listopadu 2015 – Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu společnosti Air Telecom s jejím klientem, o kterém informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva ČTÚ. Úřad v rozhodnutí poukázal na to, že finanční vyrovnání za předčasné ukončení smlouvy je svou povahou a důležitostí srovnatelné s institutem smluvní pokuty, a dopadá proto na něj nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11.

více


30.10.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 44. týdnu 2015

Praha, 30. října 2015 – Český telekomunikační úřad aktualizoval svá Doporučení k návrhům smluv s operátory. Na základě analýzy smluvních dokumentů jednotlivých poskytovatelů ČTÚ rozdělil praktiky na férové a neférové. Materiál projednala na svém zasedání Rada ČTÚ.

více


23.10.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu
v 43. týdnu 2015

Praha, 23. října 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu odsouhlasila zahájení veřejné konzultace o návrhu aktualizace části plánu využití rádiového spektra PV-P/20 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz. Návrh zohledňuje Rozhodnutí Evropské komise 2015/750/EU a zavádí obecnější podmínky pro využívání kmitočtů družicovou pohyblivou službou v pásmu 1626,5–1660,5 MHz.

více


16.10.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za září 2015

Praha, 16. října 2015 – Operátor po platném uzavření smlouvy není oprávněn tento dvoustranný právní úkon stornovat, tedy jej jednostranně zrušit. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu společnosti O2 Czech Republic a.s. s jejím zákazníkem, o kterém informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva ČTÚ.

více


9.10.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 41. týdnu 2015

Praha, 9. října 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu byla informována o stavu řešení stížností na rušení signálu terestrického televizního vysílání DVB-T sítěmi LTE. Za rok a půl od spuštění prvních základnových stanic ČTÚ přijal 4 230 hlášení. Důvodné je ale přibližně jen každé čtvrté oznámení, u kterého se následně prokáže ovlivnění příjmu DVB-T signálem z vysílače LTE.

více


5.10.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA:
Údaje o kontrolách a pokutách zpřehlední otevřená data

Praha, 5. října 2015 – Český telekomunikační úřad v rámci projektu otevřených dat ode dneška zpřístupnil datovou sadu Kontroly a pokuty. Obsahuje informace o ukončených kontrolách a s nimi souvisejících pravomocně udělených pokutách v oblasti služeb elektronických komunikací.

více


2.10.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu
v 40. týdnu 2015

Praha, 2. října 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájí vůbec první přezkum v oblasti poštovních služeb. Jeho účelem je posoudit, zda je nutné zachovat povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivé základní služby ve stávajícím rozsahu, nebo zda budou služby poskytovány srovnatelným způsobem i bez uložení této povinnosti.

více


29.9.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Milionová pokuta za agresivní obchodní praktiku platí, Vodafone musí změnit smlouvy

Praha, 29. září 2015 – Rozhodnutí o udělení pokuty společnosti Vodafone Czech Republic a.s. za agresivní obchodní praktiku je pravomocné. Operátor musí zaplatit pokutu 1 milion korun a do 60 dnů odstranit ze všech svých smluv závadná ustanovení týkající se automatické aktivace služby „Data nad rámec balíčku“. Vyplývá to z rozhodnutí o rozkladu, který Vodafone proti květnovému rozhodnutí ČTÚ podal.

více


25.9.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu
v 39. týdnu 2015

Praha, 25. září 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s průběžnou zprávou o plnění rozpočtu ČTÚ za I. pololetí letošního roku. Na příjmové straně rozpočtu dominují poplatky ze správy kmitočtů a čísel a správní poplatky. V oblasti daňových i nedaňových příjmů se ČTÚ v první půli roku podařilo do státního rozpočtu vybrat více než 1,132 mld. Kč, což je o 3,5 % více, než kolik bylo rozpočtováno.

více