Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 501, zobrazuji 1 - 10

18.4.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 16. týdnu 2014

Praha, 18. dubna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se v rámci svého zasedání ve třetím dubnovém týdnu setkala se zástupci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Tématem diskuse byla mimo jiné i přenositelnost čísel v mobilních sítích jako prokonkurenční nástroj a jeho fungování v ČR.

více


18.4.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za březen 2014

Praha, 18. dubna 2014 – Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 3/2014 informuje o výsledku analýzy smluvních podmínek operátorů v návaznosti na nové povinnosti uložené novelou zákona o elektronických komunikacích č. 214/2013 Sb.

více


11.4.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 15. týdnu 2014

Praha, 11. dubna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala analýzu relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě) a č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a souhlasila se zahájením veřejné konzultace k oběma materiálům.

více


9.4.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Český telekomunikační úřad udělil pokutu 1,5 milionu korun České poště

Praha, 9. dubna 2014 – Český telekomunikační úřad uložil České poště pokutu ve výši 1 500 000 Kč za porušení povinnosti doručit 95 % poštovních zásilek nejpozději následující pracovní den po obdržení.

více


4.4.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
BEREC k výsledku hlasování v Evropském parlamentu o telekomunikační legislativě

Praha, 4. dubna 2014 – Evropské sdružení regulátorů elektronických komunikací BEREC, jehož je aktivním členem i Český telekomunikační úřad, vzalo na vědomí postoj, který Evropský parlament zaujal k nařízení „Connected Continent“, tedy úpravě jednotného evropského telekomunikačního trhu. Především pak vítá přístup Evropského parlamentu, že je třeba pečlivého a komplexního posouzení evropského regulačního rámce v průběhu příštího funkčního období Evropské komise.

více


4.4.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 14. týdnu 2014

Praha, 4. dubna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala analýzu relevantního trhu č. 1 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě) a relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). Po zapracování připomínek od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže souhlasila Rada ČTÚ s odesláním obou materiálů k notifikaci Evropské komisi.

více


31.3.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ zpřístupnil první otevřená data

Praha, 31. března 2014 – Český telekomunikační úřad zpřístupnil prvních deset datových sad, které splňují atributy otevřených dat. Ve strojově čitelném formátu tak lze například získat statistiku kontrol a udělených pokut, seznam veřejných telefonních automatů nebo podkladová data k Cenovému barometru. ČTÚ tím plní svůj loňský závazek připojením se k projektu Open Data přispět ke zvýšení transparentnosti veřejné správy.

více


28.3.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 13. týdnu 2014

Praha, 28. března 2014 – Český telekomunikační úřad u všech tří mobilních operátorů a dalších čtyř desítek vybraných poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prověřil, jak firmy do smluvních podmínek zapracovaly povinnosti stanovené novelou zákona o elektronických komunikacích. Šestiměsíční lhůta pro provedení povinných změn uplynula 8. února 2014.

více


26.3.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích aukce kmitočtů pro LTE

Praha, 26. března 2014 – Český telekomunikační úřad na svých webových stránkách zveřejnil závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích aukce kmitočtů pro rychlý mobilní internet. Té se ve druhé polovině loňského roku zúčastnilo celkem pět subjektů: Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Revolution Mobile a.s. a SAZKA Telecommunications a.s. (dříve „TASCIANE, a.s.“).

více


25.3.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Český telekomunikační úřad zjišťoval spokojenost se službami mobilních operátorů

Praha, 25. března 2014 – Český telekomunikační úřad nechal ve spolupráci s agenturou ppm factum research zpracovat průzkum spokojenosti uživatelů mobilních služeb v České republice. Klíčová část průzkumu se zaměřila na spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů. Doplňující dotazy se týkaly změny operátora, ať již v minulosti či plánované v budoucnu. V rámci online dotazníků odpovídalo celkem 1501 respondentů, kteří byli zákazníky některého ze tří mobilních operátorů nebo virtuálních operátorů.

více