Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 574, zobrazuji 1 - 10

21.4.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Operátoři předali ČTÚ výkaz o poskytnutých provozních a lokalizačních údajích

Praha, 21. dubna 2015 – Mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům celkem ve 214 705 případech. Ve 3 040 případech naopak údaje poskytnuty nebyly. Vyplývá to ze sběru dat od podnikatelských subjektů, který podle zákona operátoři Českému telekomunikačnímu úřadu na elektronických formulářích souhrnně zasílají. Úřad evidenci za ČR předává Evropské komisi.

více


16.4.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za březen 2015

Praha, 16. dubna 2015 – Český telekomunikační úřad po novelizaci zákona o elektronických komunikacích prověřil smluvní podmínky dvanácti poskytovatelů služeb elektronických komunikací s největším počtem účastníků. O výsledcích analýzy informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ č. 3/2015.

více


3.4.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 14. týdnu 2015

Praha, 3. dubna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/04/2015-2, kterým se nově stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikacích, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Návrh zohledňuje vydání Doporučení Evropské komise z 9. října 2014 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante. Nově jsou vymezeny čtyři velkoobchodní relevantní trhy, z čehož trh. č. 3 je rozdělen na dvě části: 3a a 3b.

více


20.3.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 12. týdnu 2015

Praha, 20. března 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále „O2“) poskytovat v rámci univerzální služby přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě prostřednictvím speciálních koncových zařízení. Držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty tak mohou získat telefonní přístroj umožňující zesílení přijímaného hlasového nebo vyzváněcího signálu nebo například zařízení převádějící vyzvánění na světelnou signalizaci vybavené SMS klávesnicí pro potřeby neslyšících.

více


13.3.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 11. týdnu 2015

Praha, 13. března 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu vyslechla prezentaci zástupců společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále „O2“) k zamýšlenému rozdělení firmy.

více


12.3.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za únor 2015

Praha, 12. března 2015 – Opakované odkládání pytlů s poštovními zásilkami na nezabezpečeném místě potrestal Český telekomunikační úřad pokutou 225 tisíc korun. Informuje o tom v dnes vydané únorové Měsíční monitorovací zprávě č. 2/2015. Pokuta České poště je pravomocná. Nejméně ve čtyřech případech v období od března do července 2013 pošta nezajistila ochranu poštovního tajemství, když pytle s dopisy ponechali její zaměstnanci ve veřejně přístupném vestibulu budovy v Ústí nad Labem bez jakéhokoliv zabezpečení.

více


6.3.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 10. týdnu 2015

Praha, 6. března 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o zahájení správního řízení o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „O2“) i v příštích třech letech zajistit v rámci univerzální služby přístup zdravotně postižených k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé. Společnost O2 se jako jediný zájemce přihlásila do výběrového řízení na podnikatele, kterým bude tato povinnost uložena, a vyhověla všem podmínkám účasti ve výběrovém řízení.

více


6.3.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Začínají testy propojení dalších informačních systémů ČTÚ se základními registry

Praha, 6. března 2015 – Projekt „Napojení needitačních agendových informačních systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů“ vstupuje do závěrečné fáze. V příštích dnech bude podroben testování vybranými uživateli z řad zaměstnanců ČTÚ. Projekt je financován z prostředků Evropské unie z Integrovaného operačního programu. Úřad si od něj slibuje úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele.

více


5.3.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ přijímá připomínky k návrhu aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Praha, 5. března 2015 – Český telekomunikační úřad zahajuje veřejnou konzultaci nad návrhem podmínek aukce rádiových kmitočtů v pásmu 3,7 GHz. Pro stávající operátory návrh počítá se spektrálním limitem 40 MHz, zatímco novým zájemcům má být vyhrazeno spektrum o dvojnásobné velikosti. Dražit se bude 5 abstraktních bloků z kmitočtového úseku 3600 až 3800 MHz, každý o velikosti 40 MHz.

více


3.3.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ dokončil ověřování žádosti České pošty o úhradu čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013

Praha, 3. března 2015 – Český telekomunikační úřad dnešního dne rozhodl o stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Česká pošta v žádosti o úhradu čistých nákladů tyto vyčíslila na 1 774 645 468 Kč. ČTÚ ve správním řízení ověřoval správnost a úplnost podkladů a následně čisté náklady k úhradě stanovil ve výši 753 129 383 Kč. Toto rozhodnutí není pravomocné a Česká pošta má právo proti němu do 15 dnů podat rozklad.

více