Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 564, zobrazuji 1 - 10

20.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 8. týdnu 2015

Praha, 20. února 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a schválila návrh závěrečného účtu ČTÚ za rok 2014. Úřad dosáhl příjmů ve výši 9,678 mld. korun (největší část − 8,529 mld. Kč tvořily mimořádné příjmy z aukce kmitočtů) a výdajů ve výši 622 mil. Kč. Stejně jako v předchozím roce běžné příjmy ČTÚ překročily výdaje, které úřad ke své činnosti vynaložil.

více


13.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 7. týdnu 2015

Praha, 13. února 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání vyslechla prezentaci zástupců společnosti T-Mobile k tématu sdílení sítí. Rada dále projednala návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví relevantní trhy v elektronických komunikacích, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Poté souhlasila s předložením materiálu ke stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

více


13.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za leden 2015

Praha, 13. února 2015 – Pokutu ve výši 120 tisíc korun Český telekomunikační úřad pravomocně udělil společnosti Air Telecom za porušení zákazu klamavých obchodních praktik. ČTÚ o tom informuje v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 1/2015. V řízení vztahujícím se k deliktům z roku 2013 bylo prokázáno, že obchodní zástupci tohoto operátora opakovaně při návštěvách spotřebitelů uváděli nepravdivé údaje.

více


3.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ připraví návrh zákona o podpoře rozvoje sítí NGA

Praha, 3. února 2015 – Český telekomunikační úřad inicioval vznik pracovní skupiny, která připraví návrh zákona o podpoře rozvoje sítí vysokorychlostního internetu. Zaznělo to na semináři Aktuální stav a budoucnost služeb elektronických komunikací, který ČTÚ uspořádal ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou společností spojů.

více


3.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Fungující mobilní trh je prioritou ČTÚ

Praha, 3. února 2015 – Podpora hospodářské soutěže na trzích elektronických komunikací patří mezi priority, na které se ČTÚ v letošním roce zaměří. Úřad to deklaroval v rámci plánu činnosti pro rok 2015, který v lednu schválila Rada ČTÚ. Vytváření podmínek pro řádné fungování hospodářské soutěže je podle zákona o elektronických komunikacích jedním ze základních úkolů úřadu.

více


2.2.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ s CZ.NIC podepsal memorandum o spolupráci

Praha, 2. února 2015 – Český telekomunikační úřad uzavřel se sdružením CZ.NIC memorandum o bližší spolupráci. Ta se bude týkat tří oblastí: bezpečnosti, rozvoje sítí elektronických komunikací a správy Internetu včetně problematiky doménových jmen.

více


29.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 5. týdnu 2015

Praha, 29. ledna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání jednala se zástupci představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí. Diskuse se vedla o aktuálních otázkách v oblasti služeb elektronických komunikací. Předseda Rady ČTÚ při jednání především připomenul trvalý zájem Rady na fungující soutěži a technologickém rozvoji mobilního trhu.

více


27.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ chrání spotřebitele i na sociálních sítích

Praha, 27. ledna 2015 – Český telekomunikační úřad rozšiřuje svou aktivitu na sociálních sítích, kde byl dosud v kontaktu se spotřebiteli především pomocí svého účtu @ctu_cz na Twitteru. V rámci plnění zákonné povinnosti chránit spotřebitele uzavřel úřad smlouvu s českou společností Brand Embassy, která se monitoringem sociálních sítí zabývá. Úřad tak bude moci lépe zjišťovat poznatky o problémech běžných spotřebitelů a vyhodnocovat svá opatření právě v oblasti ochrany spotřebitele.

více


26.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ hájí na mezinárodní úrovni budoucnost terestrického vysílání

Praha, 26. ledna 2015 – Český telekomunikační úřad jako zástupce České republiky na lednovém mezinárodním jednání jednoho z projektových týmů Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT) v Edinburghu podpořil zachování kmitočtového pásma 470 − 694 MHz pro televizní vysílání.

více


23.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 4. týdnu 2015

Praha, 23. ledna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve čtvrtém lednovém týdnu vyslechla prezentaci zástupců společnosti Vodafone k tématu sdílení sítí. V příštím měsíci by Rada ČTÚ měla k tomuto tématu vyslechnout i názory zástupce operátora T-Mobile.

více