Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 539, zobrazuji 1 - 10

22.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Novela zákona o elektronických komunikacích citelně oslabuje ochranu zákazníků telekomunikačních operátorů

Praha, 22. října 2014 – Parlament přijal novelu zákona o elektronických komunikacích v podobě, která citelně oslabí ochranu práv zákazníků telekomunikačních operátorů a je v rozporu s evropskou směrnicí 2002/22/ES, o univerzální službě. Schválenou právní úpravou se zásadně omezují práva účastníků služeb elektronických komunikací, tedy všech, kteří mají internet, telefon nebo kabelovou či satelitní televizi. Přestože Český telekomunikační úřad na problém upozorňoval od okamžiku uplatnění příslušného pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně, varování zůstala nevyslyšena.

více


17.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 42. týdnu 2014

Praha, 17. října 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila vydání rozhodnutí, kterým stanovila společnost O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě). Současně s tím Rada ČTÚ projednala návrh na uložení povinnosti této společnosti vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů a povinnost umožnit volbu a předvolbu operátora, a souhlasila s odesláním rozhodnutí k notifikaci Evropské komisi.

více


16.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za září 2014

Praha, 16. října 2014 – Připravovaná novela zákona o elektronických komunikacích podstatně omezuje práva zákazníků telekomunikačních operátorů a odporuje znění evropské směrnice. Informuje o tom Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 9/2014. Oproti směrnici limituje navrhovaná národní úprava práva zákazníků telekomunikačních operátorů v možnosti zareagovat na situaci, kdy operátor jednostranně změní smlouvu.

více


7.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ vypořádal připomínky ke Strategii správy rádiového spektra

Praha, 7. října 2014 – Český telekomunikační úřad vypořádal připomínky ke Strategii správy rádiového spektra a dokument bez rozporu ve vztahu k povinně osloveným připomínkovým subjektům zaslal ministerstvu průmyslu a obchodu, které jej předloží vládě. Strategie uvádí zamýšlená opatření, která mají vytvořit předpoklady pro naplnění cílů státní politiky Digitální Česko.

více


3.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 40. týdnu 2014

Praha, 3. října 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 1900 až 2200 MHz. Na základě harmonizace s evropskými předpisy se tak nově rozšiřují úseky určené pro komunikaci pasažérů na palubách letadel o úsek 1920−1980/2110−2170 MHz při dodržení stanovených podmínek.

více


30.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Český telekomunikační úřad zveřejnil aktualizaci D-Booku

Praha, 30. září 2014 – Český telekomunikační úřad zveřejnil aktualizovaný soubor doporučení, která výrobcům přijímačů udává technické parametry pro zajištění bezproblémového příjmu signálu. Upravený D-Book definuje doporučení pro příjem digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T a nově také DVB-T2.

více


16.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2014

Praha, 16. září 2014 – Pokles cen za mobilní služby při meziročním srovnání ukazuje studie společnosti Strategy Analytics (Teligen), která tvoří přílohu srpnové monitorovací zprávy. U České republiky došlo i přes mírný pokles absolutních cen k relativnímu zhoršení postavení ve všech spotřebních koších, a to zejména v důsledku meziročního oslabení kurzu tuzemské měny.

více


12.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 37. týdnu 2014

Praha, 12. září 2014 – Český telekomunikační úřad zahájí správní řízení, ve kterém bude rozhodovat o uložení v povinnosti rámci univerzální služby zajistit provoz veřejných telefonních automatů. Do výběrového řízení na tohoto poskytovatele v období od ledna 2015 do konce roku 2017 se přihlásila společnost O2 Czech Republic a.s. Rada ČTÚ souhlasila se zahájením tohoto správního řízení.

více


4.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 36. týdnu 2014

Praha, 4. září 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací. Přílohou dokumentu jsou rovněž formuláře pro výkazy předávané Úřadu.

více


2.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ zvýší kvalitu vybraných činností personálního řízení

Praha, 2. září 2014 – Český telekomunikační úřad spouští projekt s názvem „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“. Realizován bude nejpozději do 30. listopadu 2015.

více