Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 525, zobrazuji 1 - 10

25.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 30. týdnu 2014

Praha, 25. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila návrh rozpočtu Českého telekomunikačního úřadu na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017.

více


23.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Budoucnost a udržitelnost poštovní univerzální služby

Praha, 23. července 2014 – Diskuse o dlouhodobé udržitelnosti univerzální služby na poštovních trzích bude tématem podzimního workshopu pořádaného ERGP (European Regulators Group for Postal Services) dne 20. listopadu 2014. Zúčastnit by se ho měli nejen členové ERGP, ale i zástupci například provozovatelů poštovních služeb, spotřebitelských organizací a odborových organizací. Příprava listopadového workshopu byla hlavním bodem Plenárního zasedání ERGP v portugalském Lisabonu.

více


18.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 29. týdnu 2014

Praha, 18. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na poskytovatele veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby na roky 2015 až 2017. Přihlásit se do tohoto řízení je možné do 18. srpna 2014.

více


17.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Český telekomunikační úřad obnovil akreditaci cenové kalkulačce Tarifomat

Praha, 17. července 2014 – Český telekomunikační úřad obnovil akreditaci cenové kalkulačce Tarifomat k mobilním hlasovým službám a mobilnímu přístupu k internetu. Tato cenová kalkulačka prošla akreditačním řízením úspěšně až na podruhé, když při prvním hodnocení ČTÚ shledal ve funkčnosti cenové kalkulačky několik nedostatků.

více


17.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za červen 2014

Praha, 17. července 2014 – Zákonné omezení horní hranice smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou platilo už od loňského srpna. O pravomocném rozhodnutí, které tento výklad Českého telekomunikačního úřadu potvrzuje, informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2014.

více


11.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 28. týdnu 2014

Praha, 11. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s analýzou agendy rozhodování sporů mezi podnikateli v elektronických komunikacích a poštovních službách za období posledních 12 měsíců. Od 1. července 2013 do 30. června 2014 bylo podáno celkem šest návrhů na zahájení správního řízení podle § 127 zákona o elektronických komunikacích.

více


7.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Český telekomunikační úřad i na provozních nákladech dlouhodobě šetří

Praha, 7. července 2014 – Výdaje Českého telekomunikačního úřadu na nákup kancelářských potřeb od roku 2010 klesají. Od poloviny roku 2011 nakupuje ČTÚ tento materiál výhradně prostřednictvím elektronického tržiště, kde je hlavním kritériem pro výběr dodavatele nejnižší nabídková cena.

více


4.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 27. týdnu 2014

Praha, 4. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila se zahájením veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí stanovit společnost O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě).

více


27.6.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 26. týdnu 2014

Praha, 27. června 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu analýzy relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). Úřad první verzi analýzy předložil Evropské komisi k notifikaci v dubnu, po připomínkách ji z notifikačního procesu stáhl a dopracoval. Ve druhé verzi ČTÚ rozdělil trh na segmenty velkoobchodních koncových úseků pronajatých okruhů s rychlostí do 2 Mbit/s a rychlejší. ČTÚ navrhuje stanovit společnost O2 podnikem s významnou tržní silou na segmentu okruhů do 2 Mbit/s.

více


23.6.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 25. týdnu 2014

Praha, 23. června 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání projednala a schválila vypořádání připomínek uplatněných k návrhům opatření obecné povahy – analýzy relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací). Tabulky s výsledky veřejné konzultace ČTÚ zveřejnil na webových stránkách.

více