Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 597, zobrazuji 1 - 10

24.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Nahlásit problémy s příjmem TV signálu lze i přes nový zjednodušený formulář

Praha, 24. července 2015 – Český telekomunikační úřad ještě více usnadnil nahlášení potíží s televizním signálem. K těm ve zcela výjimečných případech může docházet v souvislosti se spouštěním sítí LTE. Nově je k dispozici zjednodušený interaktivní PDF formulář, který tak doplňuje dosud existující prostředky pro hlášení rušení televizního signálu.

více


17.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 29. týdnu 2015

Praha, 17. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na úvod svého zasedání jednala se zástupci představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). ČTÚ zástupce APMS informoval o zamýšlené legislativní úpravě zákona o elektronických komunikacích v otázce přenositelnosti mobilních telefonních čísel.

více


16.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za červen 2015

Praha, 16. července 2015 – Český telekomunikační úřad udělil letos dosud nejvyšší pokutu 9 a půl milionu korun. Potrestal tak provozovatele služeb Skylink a CS Link, obchodní společnost M7 Group S.A. se sídlem v Lucembursku za nesplněnou zákonnou povinnost oznámit ČTÚ zahájení výkonu komunikační činnosti. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2015.

více


3.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 27. týdnu 2015

Praha, 3. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrhy trojice rozhodnutí, kterými mají být společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), jako podniku s významnou tržní silou, uloženy povinnosti na trzích č. 4, 5 a 6. Jde o povinnosti umožnit přístup ke specifickým síťovým prvkům, povinnost průhlednosti, nediskriminace a povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů. Dokumenty budou zaslány k notifikaci Evropské komisi.

více


26.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 26. týdnu 2015

Praha, 26. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra PV-P/7 pro kmitočtové pásmo 2,7 až 4,2 GHz a PV-P/12 pro kmitočtové pásmo 1,7 až 1,9 GHz. Obě rozhodnutí úřad publikuje v Telekomunikačním věstníku.

více


19.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 25. týdnu 2015

Praha, 19. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o rozkladu České pošty podaném proti rozhodnutí o stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Česká pošta v žádosti nárokovala 1,774 miliardy korun. Prvostupňové rozhodnutí ji přiznalo 753 milionů korun. Rada po projednání v rozkladové komisi rozklad zamítla a původní rozhodnutí potvrdila. Rozhodnutí je tak pravomocné.

více


18.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Česká pošta neuspěla s rozkladem proti stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013

Praha, 18. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na doporučení rozkladové komise zamítla rozklad České pošty, s.p., proti rozhodnutí o stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Rozhodnutí, kterým ČTÚ tyto náklady k úhradě stanovil ve výši 753 129 383 Kč, tak nabylo právní moci. Česká pošta v žádosti nárokovala 1,774 miliardy korun.

více


17.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za květen 2015

Praha, 17. června 2015 – I během výpovědní doby trvá smluvní vztah v nezměněné podobě a poskytovatel služeb elektronických komunikací má povinnost sjednané služby zákazníkovi dál poskytovat. Informuje o tom Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 5/2015. V pravomocném rozhodnutí ve sporu s lokálním poskytovatelem internetu ČTÚ dospěl k závěru, že využívání služby ve výpovědní době nelze chápat jako odvolání výpovědi spotřebitele.

více


16.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Probíhá veřejná konzultace k přeshraničnímu doručování

Praha, 16. června 2015 – Zlepšit přeshraniční nakupování v Evropě si klade za cíl iniciativa Evropské komise, která v květnu zahájila veřejnou konzultaci k problematice přeshraničního doručování balíků. Zapojit se může každý prostřednictvím on-line dotazníku ve verzi pro obecnou veřejnost (malé a střední podniky, státní správa, zájmové či neziskové organizace svazy průmyslu či jednotliví spotřebitelé) a verzi pro operátory doručující balíky.

více


12.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 24. týdnu 2015

Praha, 12. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu speciálních koncových zařízení. Rozhodnutí zajišťuje, že osoby zdravotně postižené budou mít k veřejné telefonní službě rovnocenný přístup jako ostatní koncoví účastníci. Operátor tuto povinnost splní zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení.

více