Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 543, zobrazuji 1 - 10

21.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 47. týdnu 2014

Praha, 21. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantních trzích č. 4 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a souhlasila se zahájením správního řízení.

více


14.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2014

Praha, 14. listopadu 2014 – Vznik nároku na smluvní pokutu není možné vázat na výkon práva (ukončení smluvního vztahu výpovědí). Vyplývá to z rozhodovací praxe ČTÚ, o níž Český telekomunikační úřad detailně informuje v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 10/2014. Úřad v daném v rozhodnutí uzavřel, že smluvní pokutu lze sjednat jen pro případ porušení smluvní povinnosti.

více


7.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 45. týdnu 2014

Praha, 7. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala vypořádání připomínek k záměru ČTÚ uložit v rámci univerzální služby dílčí službu zvláštních koncových zařízení. Služba usnadňuje přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenně s ostatními uživateli.

více


31.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 44. týdnu 2014

Praha, 31. října 2014 – Český telekomunikační úřad zahájil správní řízení se společností Vodafone pro podezření z uplatňování agresivní obchodní praktiky a dále správní řízení o uložení povinnosti změnit smlouvu tak, aby nabídka byla v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Obě řízení se týkají zavedení služby „Data nad rámec balíčků“, která byla automaticky aktivována všem účastníkům s datovým tarifem. Automatická aktivace je přitom postavena na principu, že spotřebiteli je dodána a účtována služba, kterou si sám předem aktivně neobjednal.

více


22.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Novela zákona o elektronických komunikacích citelně oslabuje ochranu zákazníků telekomunikačních operátorů

Praha, 22. října 2014 – Parlament přijal novelu zákona o elektronických komunikacích v podobě, která citelně oslabí ochranu práv zákazníků telekomunikačních operátorů a je v rozporu s evropskou směrnicí 2002/22/ES, o univerzální službě. Schválenou právní úpravou se zásadně omezují práva účastníků služeb elektronických komunikací, tedy všech, kteří mají internet, telefon nebo kabelovou či satelitní televizi. Přestože Český telekomunikační úřad na problém upozorňoval od okamžiku uplatnění příslušného pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně, varování zůstala nevyslyšena.

více


17.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 42. týdnu 2014

Praha, 17. října 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila vydání rozhodnutí, kterým stanovila společnost O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě). Současně s tím Rada ČTÚ projednala návrh na uložení povinnosti této společnosti vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů a povinnost umožnit volbu a předvolbu operátora, a souhlasila s odesláním rozhodnutí k notifikaci Evropské komisi.

více


16.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za září 2014

Praha, 16. října 2014 – Připravovaná novela zákona o elektronických komunikacích podstatně omezuje práva zákazníků telekomunikačních operátorů a odporuje znění evropské směrnice. Informuje o tom Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 9/2014. Oproti směrnici limituje navrhovaná národní úprava práva zákazníků telekomunikačních operátorů v možnosti zareagovat na situaci, kdy operátor jednostranně změní smlouvu.

více


7.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ vypořádal připomínky ke Strategii správy rádiového spektra

Praha, 7. října 2014 – Český telekomunikační úřad vypořádal připomínky ke Strategii správy rádiového spektra a dokument bez rozporu ve vztahu k povinně osloveným připomínkovým subjektům zaslal ministerstvu průmyslu a obchodu, které jej předloží vládě. Strategie uvádí zamýšlená opatření, která mají vytvořit předpoklady pro naplnění cílů státní politiky Digitální Česko.

více


3.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 40. týdnu 2014

Praha, 3. října 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 1900 až 2200 MHz. Na základě harmonizace s evropskými předpisy se tak nově rozšiřují úseky určené pro komunikaci pasažérů na palubách letadel o úsek 1920−1980/2110−2170 MHz při dodržení stanovených podmínek.

více


30.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Český telekomunikační úřad zveřejnil aktualizaci D-Booku

Praha, 30. září 2014 – Český telekomunikační úřad zveřejnil aktualizovaný soubor doporučení, která výrobcům přijímačů udává technické parametry pro zajištění bezproblémového příjmu signálu. Upravený D-Book definuje doporučení pro příjem digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T a nově také DVB-T2.

více