Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 533, zobrazuji 1 - 10

16.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2014

Praha, 16. září 2014 – Pokles cen za mobilní služby při meziročním srovnání ukazuje studie společnosti Strategy Analytics (Teligen), která tvoří přílohu srpnové monitorovací zprávy. U České republiky došlo i přes mírný pokles absolutních cen k relativnímu zhoršení postavení ve všech spotřebních koších, a to zejména v důsledku meziročního oslabení kurzu tuzemské měny.

více


12.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 37. týdnu 2014

Praha, 12. září 2014 – Český telekomunikační úřad zahájí správní řízení, ve kterém bude rozhodovat o uložení v povinnosti rámci univerzální služby zajistit provoz veřejných telefonních automatů. Do výběrového řízení na tohoto poskytovatele v období od ledna 2015 do konce roku 2017 se přihlásila společnost O2 Czech Republic a.s. Rada ČTÚ souhlasila se zahájením tohoto správního řízení.

více


4.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 36. týdnu 2014

Praha, 4. září 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací. Přílohou dokumentu jsou rovněž formuláře pro výkazy předávané Úřadu.

více


2.9.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ zvýší kvalitu vybraných činností personálního řízení

Praha, 2. září 2014 – Český telekomunikační úřad spouští projekt s názvem „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“. Realizován bude nejpozději do 30. listopadu 2015.

více


29.8.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 35. týdnu 2014

Praha, 29. srpna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila návrh změny všeobecného oprávnění, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. Změna by měla přispět k lepší ochraně spotřebitelů.

více


28.8.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ připravil odborný seminář pro provozovatele Wi-Fi

Praha, 28. srpna 2014 – Český telekomunikační úřad v rámci zvýšení informovanosti podnikatelské veřejnosti v elektronických komunikacích připravil odborný seminář určený především pro provozovatele Wi-Fi sítí v pásmu 5 GHz. Seminář seznámí účastníky se stávajícími zákonnými požadavky na využití radiového spektra a se záměry úřadu v této oblasti.

více


15.8.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2014

Praha, 15. srpna 2014 – Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 7/2014 informuje o aktivitě společnosti O2 Czech Republic a.s. nazvané „Čistý stůl“. V rámci této akce operátor nabízí zákazníkům možnost vyrovnat za zvýhodněných podmínek své závazky. Pokud budou veškeré pohledávky klienta, o kterých nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, uhrazeny v období mezi 1. srpnem a 23. zářím 2014, nebude O2 účtovat žádná další příslušenství dluhu. ČTÚ doporučuje spotřebitelům tuto nabídku zvážit, přičemž je na rozhodnutí výlučně zákazníka, aby určil, nakolik je pro něho tato nabídka výhodná. K obezřetnosti úřad nabádá zejména v případech, kdy je součástí nárokované pohledávky požadavek na úhradu smluvní pokuty, o jejíž oprávněnosti má účastník pochyby.

více


1.8.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Bílý kruh bezpečí získal oprávnění k využívání čísla 116 006 „Linka pomoci obětem trestných činů“

Praha, 1. srpna 2014 – Občanské sdružení Bílý kruh bezpečí získalo dne 29. 7. 2014 oprávnění využívat evropské harmonizované číslo 116 006 pro přístup k službám se sociální hodnotou „Linka pomoci obětem trestných činů“. Linka bude určená pro morální a emocionální podporu obětem trestných činů.

více


25.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 30. týdnu 2014

Praha, 25. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila návrh rozpočtu Českého telekomunikačního úřadu na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017.

více


23.7.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Budoucnost a udržitelnost poštovní univerzální služby

Praha, 23. července 2014 – Diskuse o dlouhodobé udržitelnosti univerzální služby na poštovních trzích bude tématem podzimního workshopu pořádaného ERGP (European Regulators Group for Postal Services) dne 20. listopadu 2014. Zúčastnit by se ho měli nejen členové ERGP, ale i zástupci například provozovatelů poštovních služeb, spotřebitelských organizací a odborových organizací. Příprava listopadového workshopu byla hlavním bodem Plenárního zasedání ERGP v portugalském Lisabonu.

více