Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 557, zobrazuji 1 - 10

27.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ chrání spotřebitele i na sociálních sítích

Praha, 27. ledna 2015 – Český telekomunikační úřad rozšiřuje svou aktivitu na sociálních sítích, kde byl dosud v kontaktu se spotřebiteli především pomocí svého účtu @ctu_cz na Twitteru. V rámci plnění zákonné povinnosti chránit spotřebitele uzavřel úřad smlouvu s českou společností Brand Embassy, která se monitoringem sociálních sítí zabývá. Úřad tak bude moci lépe zjišťovat poznatky o problémech běžných spotřebitelů a vyhodnocovat svá opatření právě v oblasti ochrany spotřebitele.

více


26.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ hájí na mezinárodní úrovni budoucnost terestrického vysílání

Praha, 26. ledna 2015 – Český telekomunikační úřad jako zástupce České republiky na lednovém mezinárodním jednání jednoho z projektových týmů Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT) v Edinburghu podpořil zachování kmitočtového pásma 470 − 694 MHz pro televizní vysílání.

více


23.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 4. týdnu 2015

Praha, 23. ledna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve čtvrtém lednovém týdnu vyslechla prezentaci zástupců společnosti Vodafone k tématu sdílení sítí. V příštím měsíci by Rada ČTÚ měla k tomuto tématu vyslechnout i názory zástupce operátora T-Mobile.

více


16.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 3. týdnu 2015

Praha, 16. ledna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve třetím lednovém týdnu vyslechla prezentaci zástupců virtuálních mobilních operátorů. Dále projednala návrh vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat zdravotně postiženým osobám speciálně vybavené koncové zařízení za cenu standardního přístroje.

více


15.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2014

Praha, 15. ledna 2015 – Informační služba 1188 není službou elektronických komunikací a spory o cenu za tuto službu proto nespadají do pravomoci ČTÚ ani jiného správního úřadu. Informuje o tom Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 12/2014. Pohledávku za tuto nezaplacenou službu obsahu tak operátor může uplatnit pouze u příslušného soudu.

více


12.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ zpřístupnil interaktivní mapu využití spektra

Praha, 12. ledna 2015 – Lidé už nemusí riskovat uložení pokuty za nesprávné využívání kmitočtů. Český telekomunikační úřad totiž dnes spustil beta verzi webové interaktivní aplikace mapující využití celého rádiového spektra. Na webu spektrum.ctu.cz je možné zjistit, jaké služby a za jakých podmínek mohou být v konkrétních kmitočtových pásmech provozovány. Aplikace přitom čerpá údaje výlučně ze zdrojů, které ČTÚ publikuje ve formátu otevřených dat.

více


5.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Rok 2014 v telekomunikacích a poštovních službách

Praha, 5. ledna 2015 – Probíhající mohutná výstavba sítí LTE pro mobilní vysokorychlostní přístup k internetu je odrazem úspěšně dokončené aukce kmitočtů v pásmech 800 a 1800 MHz, povinnosti plnit rozvojová kritéria a zájmu operátorů poskytnout zákazníkům nové kvalitní mobilní datové služby. Český telekomunikační úřad v roce 2014 vydal kmitočtové příděly a spustil přehledovou mapu se zkušebním provozem vysílačů LTE v pásmu 800 MHz a rovněž mapu pokrytí všech vysílačů LTE v komerčním provozu.

více


2.1.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Operátoři vysílacích sítí označí programy šířené pouze digitálně identifikátory služby

Praha, 2. ledna 2015 – Český telekomunikační úřad zveřejnil identifikátory služby (service_id) pro programy šířené výhradně digitálně ve vysílacích sítích T-DAB. Údaje jsou určené zejména operátorům vysílacích sítí, aby přenášené digitální rozhlasové vysílání bylo jednotně a správně označené.

více


19.12.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2014

Praha, 19. prosince 2014 – Česká pošta neuspěla s opravným prostředkem proti rozhodnutí o uložení pokuty 607.100 korun kvůli nezajištění dostupnosti poštovních služeb u 24 svých poboček. Ty nebyly pro veřejnost otevřeny 15 hodin v týdnu, který má pět pracovních dnů. Rozhodnutí je pravomocné. Český telekomunikační úřad o tom informuje v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 11/2014.

více


19.12.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2014

Praha, 19. prosince 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu po ukončení procesu notifikace ze strany Evropské komise rozhodla o vydání analýzy trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). ČTÚ tím jako jeden z mála evropských regulátorů dokončil třetí kolo analýz trhů z předchozího Doporučení o relevantních trzích.

více