Přejít na článek

Tiskové zprávy

Počet nalezených položek: 594, zobrazuji 1 - 10

3.7.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 27. týdnu 2015

Praha, 3. července 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrhy trojice rozhodnutí, kterými mají být společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), jako podniku s významnou tržní silou, uloženy povinnosti na trzích č. 4, 5 a 6. Jde o povinnosti umožnit přístup ke specifickým síťovým prvkům, povinnost průhlednosti, nediskriminace a povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů. Dokumenty budou zaslány k notifikaci Evropské komisi.

více


26.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 26. týdnu 2015

Praha, 26. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra PV-P/7 pro kmitočtové pásmo 2,7 až 4,2 GHz a PV-P/12 pro kmitočtové pásmo 1,7 až 1,9 GHz. Obě rozhodnutí úřad publikuje v Telekomunikačním věstníku.

více


19.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 25. týdnu 2015

Praha, 19. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o rozkladu České pošty podaném proti rozhodnutí o stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Česká pošta v žádosti nárokovala 1,774 miliardy korun. Prvostupňové rozhodnutí ji přiznalo 753 milionů korun. Rada po projednání v rozkladové komisi rozklad zamítla a původní rozhodnutí potvrdila. Rozhodnutí je tak pravomocné.

více


18.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Česká pošta neuspěla s rozkladem proti stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013

Praha, 18. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na doporučení rozkladové komise zamítla rozklad České pošty, s.p., proti rozhodnutí o stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Rozhodnutí, kterým ČTÚ tyto náklady k úhradě stanovil ve výši 753 129 383 Kč, tak nabylo právní moci. Česká pošta v žádosti nárokovala 1,774 miliardy korun.

více


17.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Měsíční monitorovací zpráva za květen 2015

Praha, 17. června 2015 – I během výpovědní doby trvá smluvní vztah v nezměněné podobě a poskytovatel služeb elektronických komunikací má povinnost sjednané služby zákazníkovi dál poskytovat. Informuje o tom Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 5/2015. V pravomocném rozhodnutí ve sporu s lokálním poskytovatelem internetu ČTÚ dospěl k závěru, že využívání služby ve výpovědní době nelze chápat jako odvolání výpovědi spotřebitele.

více


16.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Probíhá veřejná konzultace k přeshraničnímu doručování

Praha, 16. června 2015 – Zlepšit přeshraniční nakupování v Evropě si klade za cíl iniciativa Evropské komise, která v květnu zahájila veřejnou konzultaci k problematice přeshraničního doručování balíků. Zapojit se může každý prostřednictvím on-line dotazníku ve verzi pro obecnou veřejnost (malé a střední podniky, státní správa, zájmové či neziskové organizace svazy průmyslu či jednotliví spotřebitelé) a verzi pro operátory doručující balíky.

více


12.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 24. týdnu 2015

Praha, 12. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu speciálních koncových zařízení. Rozhodnutí zajišťuje, že osoby zdravotně postižené budou mít k veřejné telefonní službě rovnocenný přístup jako ostatní koncoví účastníci. Operátor tuto povinnost splní zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení.

více


5.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČTÚ podpořil experimentální vysílání T-DAB+

Praha, 5. června 2015 – Český telekomunikační úřad umožnil pro experimentální účely spustit zemské digitální rozhlasové vysílání v systému T-DAB+ na vysílači Praha−město s vysokým vyzářeným výkonem 20 kW. ČTÚ rozhodl o vydání individuálního oprávnění k využívání bloku rádiových kmitočtů 12C. Individuální oprávnění je v souladu s platnou legislativou omezeno na dobu jednoho roku. K ukončení experimentálního vysílání ale může dojít kdykoliv i před termínem uplynutí platnosti doby vydaného oprávnění.

více


3.6.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Vláda schválila Strategii správy rádiového spektra

Praha, 3. června 2015 – Vláda ČR na dnešním zasedání schválila Strategii správy rádiového spektra vypracovanou Českým telekomunikačním úřadem. Dokument uvádí zamýšlená opatření, která mají vytvořit předpoklady pro naplnění cílů státní politiky Digitální Česko. ČTÚ jej loni v říjnu po bezrozporném ukončení připomínkového řízení zaslal ministerstvu průmyslu a obchodu.

více


29.5.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 22. týdnu 2015

Praha, 29. května 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a k veřejné konzultaci předložila návrh opatření obecné povahy, kterým se aktualizuje část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 27,5 – 33,4 GHz. Pásmo je určené pro využívání v družicové pevné a družicové pohyblivé službě. Dále se v rámci zavedení technologické neutrality navrhuje liberalizovat podmínky využívání pásem pro provoz pevných spojů infrastruktury mobilních přístupových sítí. Aktualizaci uvádí plán využití rádiového spektra do souladu s evropskými harmonizačními dokumenty. Veřejná konzultace potrvá jeden měsíc.

více