Plán využití rádiového spektra

 

Poslední aktualizace provedena dne: 15.01.2016

Části plánu využití rádiového spektra vydává Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřeními obecné povahy.


NOTE

Radio spectrum management is based on two fundamental documents:

  • the Frequency Band Allocation Plan
    (National Table of Frequency Allocation – NTFA),
  • the Radio Spectrum Utilisation Plan
    (RSUP) which proceeds from the NTFA and which determines the way and detailed conditions of radio spectrum utilisation by radiocommunication services consisting of common part and parts for particular frequency bands.

Only the texts in Czech language are legally binding (NTFA see here–1, the RSUP see below).
Their unofficial translations are at one's disposal in English (NTFA see here–2, the RSUP see here–3).
Radio Interface Specifications are associated with the NTFA and the RSUP as specified here–4.


Plán využití rádiového spektra

Plán je tvořen společnou částí plánu využití rádiového spektra a částmi plánu využití rádiového spektra pro kmitočtová pásma vymezená dolním a horním mezním kmitočtem.

ČTÚ v plánu využití rádiového spektra stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami. Plán navazuje na plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a je tvořen společnou částí plánu využití rádiového spektra a částmi plánu využití rádiového spektra pro kmitočtová pásma vymezená dolním a horním mezním kmitočtem.

Společná část plánu využití rádiového spektra byla uveřejněna v Telekomunikačním věstníku částce 14/2005.
Části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtová pásma vymezená dolním a horním mezním kmitočtem vycházejí průběžně v Telekomunikačním věstníku.

Části plánu využití rádiového spektra

 

Top