Telekomunikační věstník

Vydávání Telekomunikačního věstníku, který je publikační sbírkou správních úřadů v oblasti  elektronických komunikací, je upraveno vyhláškou č. 160/2005 Sb., kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění. Telekomunikační věstník vydává Český telekomunikační úřad.

Telekomunikační věstník je zveřejňován v elektronické formě prostřednictvím portálu veřejné správy zde.

Toto znění Telekomunikačního věstníku je závazné, a to dnem kdy byl na portále uveřejněn. Telekomunikační věstník je elektronicky dostupný také na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Podobný obsah

20. 4. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 20. dubna 2017
27. 3. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 27. března 2017
23. 2. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 23. února 2017
16. 2. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 16. února 2017
31. 1. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 31. ledna 2017
13. 1. 2017
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 13. ledna 2017
Top