Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu zde a na internetových stránkách portálu veřejné správy zde.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.

 


 

22. 3. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 ze 22. března 2017
23. 2. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 ze 23. února 2017
13. 2. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 ze 13. února 2017
13. 1. 2017
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 ze 13. ledna 2017
Top