Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu zde a na internetových stránkách portálu veřejné správy zde.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.

 


 

29. 8. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 ze 29. srpna 2016
11. 8. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 ze 11. srpna 2016
17. 6. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 ze 17. června 2016
31. 5. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 31. května 2016
26. 4. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 26. dubna 2016
14. 4. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 14. dubna 2016
23. 3. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 23. března 2016
26. 2. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 26. února 2016
28. 1. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 28. ledna 2016
15. 1. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 15. ledna 2016
Top