Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu zde a na internetových stránkách portálu veřejné správy zde.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.

 


 

8. 11. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 12 ze 8. listopadu 2016
4. 10. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 11 ze 4. října 2016
29. 8. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 ze 29. srpna 2016
11. 8. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 ze 11. srpna 2016
17. 6. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 ze 17. června 2016
31. 5. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 31. května 2016
26. 4. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 26. dubna 2016
14. 4. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 14. dubna 2016
23. 3. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 23. března 2016
26. 2. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 26. února 2016
28. 1. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 28. ledna 2016
15. 1. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 15. ledna 2016
Top