Databáze přidělených rádiových kmitočtů podle vydaných přídělů a individuálních oprávnění

Datum aktualizace: 20.01.2017

Vyhledávání podle kmitočtu

Individual authorisations of some services:

Top