Databáze přidělených rádiových kmitočtů podle vydaných přídělů a individuálních oprávnění

Datum aktualizace: 02.12.2016

Vyhledávání podle kmitočtu

Individual authorisations of some services:

Top