Databáze přidělených rádiových kmitočtů podle vydaných přídělů a individuálních oprávnění

Upozornění

Vyhledávací databáze v současné době procházejí revizí po migraci dat, a mohou proto dočasně vykazovat nekonzistenci. Na nápravě tohoto stavu usilovně pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Datum aktualizace: 08.02.2016

Vyhledávání podle kmitočtu

Seznamy individuálních oprávnění některých služeb:

Top