Zveřejnili jsme vypořádání připomínek z workshopu k návrhu výběrového řízení na využívání kmitočtů pro DAB+

Pro zajištění maximální transparentnosti připravovaného výběrového řízení v kmitočtovém pásmu 174 - 230 MHz uspořádal Český telekomunikační úřad již druhý workshop k přípravě výběrového řízení. Na tomto workshopu byl konzultován materiál „Návrh - Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174-230 MHz“. ČTÚ na základě obdržených připomínek vypracoval tabulku vypořádání připomínek a zveřejňuje ji zde.

Top