ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele T-Mobile Czech Republic a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen Úřad“) obdržel dne 14. 10. 2015 žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se přídělu rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz a 1800 MHz pro společnost O2 Czech Republic a.s.

V části žádosti o poskytnutí informací týkající se informací, které mohl Úřad poskytnout, byly informace poskytnuty žadateli dopisem ze dne 29. 10. 2015.

V části žádosti o poskytnutí informací, které jsou obchodním tajemstvím, vydal Úřad dne 29. 10. 2015 samostatné Rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ-70 980/2015-613

odbor správy kmitočtového spektra

Top