ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele O2 Czech Republic a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen Úřad“) obdržel dne 13. 11. 2015 žádost společnosti O2 Czech Republic a.s. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se základnových stanic LTE společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

V části žádosti o poskytnutí informací týkající se informací, které mohl Úřad poskytnout, byly informace poskytnuty žadateli dopisem ze dne 27. 11. 2015.

V části žádosti o poskytnutí informací týkajících se informací důvěrného charakteru a informací vzniklých bez použití veřejných prostředků a předaných osobami, jimž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud Úřadu nesdělily, že s poskytnutím informace souhlasí, vydal Úřad dne 27. 11. 2015 samostatné Rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ-78 993/2015-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top