ZVEŘEJNĚNÍ vyřízení žádosti žadatele KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen Úřad“) obdržel dne 9. 2. 2016 žádost společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací a dokumentů souvisejících s komunikací ČTÚ s Evropskou komisí ve věci informování o aukci na zbylé kmitočty v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dopisem prostřednictvím datové schránky dne 15. února 2016.

čj. ČTÚ-13 775/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top