ZVEŘEJNĚNÍ stanoviska ve věci výkladu ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost o stanovisko ve věci výkladu ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Daný paragraf stanoví, že podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinen svým účastníkům bezplatně umožnit informace prostřednictvím automatických hlásek, které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel v jeho telefonní síti.

Ze znění zákonného ustanovení dovozujeme, že se vztahuje zejména na případ, kdy dojde ke změně číslovacích plánů, která si vynutí přečíslování (úpravu) účastnických čísel v síti dotčeného operátora. O změnách účastnických čísel pak musí daný operátor poskytovat automatickou informační hlásku ve smyslu § 69 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích.

Ustanovení nelze vztahovat na případ, kdy účastník sám změní účastnické číslo, protože by to bylo v rozporu s principem ochrany soukromí účastníků. Informovanost o tomto typu změn čísel je zajištěna prostřednictvím veřejných telefonních seznamů a informačních služeb.

Uvedené vyjádření k této problematice je odborným a právně nezávazným stanoviskem Úřadu, jelikož závazný výklad zákona i jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn vydávat pouze soud.

ČTÚ čj. 68 492/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top