Zveřejnění metodického postupu pro výpočet nákladů služeb národního roamingu a PPDR ve veřejné mobilní síti

Český telekomunikační úřad zveřejňuje v souvislosti s výběrovým řízením na udělení práv k využívání radiových kmitočtů v pásmu 700 MHz a kmitočtů v pásmu 3400-3600 MHz metodický postup pro výpočet nákladů služeb národního roamingu a PPDR ve veřejné mobilní síti.

Návrh metodického postupu byl konzultován s odbornou veřejností.

Úvodní studie – Nákladový model pro služby národního roamingu ve veřejné mobilní síti

Nákladový model pro služby národního roamingu ve veřejné mobilní síti včetně služby Prioritní BB-PPDR

Popis modelu a uživatelský manuál – Nákladový model pro služby národního roamingu ve veřejné mobilní síti

Soubory ke stažení
Top