ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 7. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí doplňujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí (1) rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 6. 2. 2015 čj. ČTÚ 53 854/2014 603, které bylo zrušeno rozsudkem NSS ze dne 3. 10. 2017, čj. 9 As 213/2016-60 a (2) konečného rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, které bylo vydáno po vrácení věci k dalšímu řízení.

V souladu s § 12 v návaznosti na § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 20. 8. 2018.

Soubory ke stažení
Top