ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 27. července 2017 žádost o poskytnutí informací týkajících se pokrytí území České republiky veřejnými mobilními sítěmi společností O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

V části žádosti týkající se přesných číselných hodnot pokrytí území a obyvatel veřejnými širokopásmovými mobilními sítěmi LTE a UMTS poskytl ČTÚ v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli v zákonné lhůtě požadovanou informaci dopisem dne 4. srpna 2017.

V části žádosti týkající se přesných číselných hodnot pokrytí území a obyvatel veřejnými hlasovými mobilními sítěmi GSM společností O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. vydal ČTÚ samostatné rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ-48 266/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top