ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 26. července 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informace:

  • Seznam soudních řízeních probíhajících ke dni obdržení žádosti, jejichž účastníkem je ČTÚ, vedených v souvislosti s činností ČTÚ podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách s výjimkou řízení, kde je účastníkem rovněž Česká pošta, s.p.

Žadatel požadoval informaci o předmětu řízení, jménu/názvu protistrany a spisové značce soudů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytl požadované informace, a to dne 7. srpna 2017.

Čj. ČTÚ-47 187/2017-603
odbor přezkoumávání rozhodnutí

Top